Прогнозиращ
{{ data.items[data.currItem].match }}
{{ data.items[data.currItem].type }}
{{ data.items[data.currItem].rate }}
{{ data.items[data.currItem].placed }}
Изход: {{ data.items[data.currItem].won }}
През цялото време
{{ data.currYear }}
{{ $index | momentGetMonthByIndex 'bg' 'MMMM' '$index' }}
Брой на прогнозите
10
Общ брой на прогнозите,
направен от прогнозиращия
за избрания период от време
3 спечелено
30%
Печалби в проценти – 33%
С изключение на прогнозите, които се връщат
1 върнато
10%
6 загубено
60%
Среден
кф.
1.98
За да се изчисли средният кф., сумират се всички кф.
от прогнозите и се разделят на общия брой прогнози
ROI
-35%
ROI се изчислява, като се използва
условен равен залог за всички прогнози.
Най-добрите резултати на прогнозиращия
Направени са твърде малко залози, за да се покажат най-добрите резултати на играча. Тук ще бъдат показани най-добрите процентни резултати за състезания, отбори и видове залози.

Миналите прогнози

 
Прогноза
Резултат
{{ row.ro[1] }}
{{ row.ro[2] }}
{{ row.result }}
Игра с прогнози
Сингъл
Колонка
Възможна печалба
{{ cp.error.text }}
{{ cp.error.text }}
Сигурни ли сте, че искате да изтриете този избор и да възстановите по-рано запазен талон от {{ cp.saved_coupon * 1000 | momentFormat data.settings.lang 'D[ ]MMMM' }} {{ cp.saved_coupon * 1000 | momentFormat data.settings.lang '[(]dddd[)]' }} ?
Сигурни ли сте, че искате да изтриете целия талон?