+50¢ {{ 1586131200000 | momentFromNow 'bg' }}
Всеки ден балансът от текущия месец се попълва с 50¢,
така че в случай на загубата на всички центове, можете
да продължавате да участвате в играта с прогнози.
За да залагате в играта с прогнози ви трябва регистрация

Резултати

  •  

 

 

 

 

 

 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
    • {{item.name}}

Днес

Вчера

Игра с прогнози
Сингъл
Колонка
Възможна печалба
{{ cp.error.text }}
{{ cp.error.text }}
Сигурни ли сте, че искате да изтриете този избор и да възстановите по-рано запазен талон от {{ cp.saved_coupon * 1000 | momentFormat data.settings.lang 'D[ ]MMMM' }} {{ cp.saved_coupon * 1000 | momentFormat data.settings.lang '[(]dddd[)]' }} ?
Сигурни ли сте, че искате да изтриете целия талон?