Прогнозиращ, експерт Димитър Батеха - прогнози за футбол и други видове спорт – ODDS.am
{{ data.bets.title }}
Показать +{{ data.bets.content.length - settings.betsLimit }}
{{ data.comments.title }}
Показать +{{ data.comments.content.length - settings.commentsLimit }}
Начало Прогнози
Прогнозиращ
{{ data.items[data.currItem].match }}
{{ data.items[data.currItem].type }}
{{ data.items[data.currItem].rate }}
{{ data.items[data.currItem].placed }}
Изход: {{ data.items[data.currItem].won }}
През цялото време
{{ data.currYear }}
{{ $index | momentGetMonthByIndex 'bg' 'MMMM' '$index' }}
Брой на прогнозите
19
Общ брой на прогнозите,
направен от прогнозиращия
за избрания период от време
10 спечелено
53%
Печалби в проценти – 63%
С изключение на прогнозите, които се връщат
3 върнато
16%
6 загубено
32%
Среден
кф.
1.71
За да се изчисли средният кф., сумират се всички кф.
от прогнозите и се разделят на общия брой прогнози
ROI
4%
ROI се изчислява, като се използва
условен равен залог за всички прогнози.
Най-добрите резултати на прогнозиращия
Италия. Серия А
67%
Спечелено 10 залога от 15 .
Най-добър резултат за състезание — тук се показва процентът
от спечелените залози и състезанието, на което потребителят
успешно залагаше. Минимум 5 залога.

Миналите прогнози

 
Прогноза
Резултат
{{ row.ro[1] }}
{{ row.ro[2] }}
{{ row.result }}
Игра с прогнози
Сингъл
Колонка
Възможна печалба
{{ cp.error.text }}
+
Сигурни ли сте, че искате да изтриете този избор и да възстановите по-рано запазен талон от {{ cp.saved_coupon * 1000 | momentFormat data.settings.lang 'D[ ]MMMM' }} {{ cp.saved_coupon * 1000 | momentFormat data.settings.lang '[(]dddd[)]' }} ?
Сигурни ли сте, че искате да изтриете целия талон?