{{ data.bets.title }}
Показать +{{ data.bets.content.length - settings.betsLimit }}
{{ data.comments.title }}
Показать +{{ data.comments.content.length - settings.commentsLimit }}
Główna Typy
Typer
{{ data.items[data.currItem].match }}
{{ data.items[data.currItem].type }}
{{ data.items[data.currItem].rate }}
{{ data.items[data.currItem].placed }}
Wynik: {{ data.items[data.currItem].won }}
Cały czas
{{ data.currYear }}
{{ $index | momentGetMonthByIndex 'pl' 'MMMM' '$index' }}
Ilość typów
0
Łączna liczba typów, wykonanych
przez typera za wybrany okres czasu
0 wygranych
–%
Procent ewentualnej wygranej – –%
Bez uwzględniania zwrotu typu
0 zwrotu
–%
0 przegranych
–%
Średni kurs
Aby obliczyć średni współczynnik, wszystkie współcz.
typów są sumowane i dzielone przez całkowitą liczbę typów
ROI
Wskaźnik ROI jest obliczany przy użyciu tej samej
wartości nominalnej dla wszystkich typów.
Najlepsze wskaźniki typera
Dokonano za mało zakładów, aby pokazać najlepsze wyniki gracza. Najlepsze stawki procentowe dla poszczególnych konkursów, drużyn i typów zakładów zostaną wyświetlone tutaj.

Poprzednie typy

 
Typ
Wynik
{{ row.ro[1] }}
{{ row.ro[2] }}
{{ row.result }}
Wirtualny bukmacher
Singiel
Kombi
Potencjalna wygrana
{{ cp.error.text }}
+
Na pewno chcesz usunąć bieżący wybór i przywrócić przednio zapisany kupon od {{ cp.saved_coupon * 1000 | momentFormat data.settings.lang 'D[ ]MMMM' }} {{ cp.saved_coupon * 1000 | momentFormat data.settings.lang '[(]dddd[)]' }} ?
Na pewno chcesz wyzerować cały kupon?