{{ data.bets.title }}
Показать +{{ data.bets.content.length - settings.betsLimit }}
{{ data.comments.title }}
Показать +{{ data.comments.content.length - settings.commentsLimit }}
Начало

Bremenbomber

Брауншвайг, Германия
Беше онлайн преди {{ 1674959544000 | momentFromNow 'bg' }} Регистрирал се е преди {{ 1606667399000 | momentFromNow 'bg' }}
През цялото време
{{ data.currYear }}
{{ $index | momentGetMonthByIndex 'bg' 'MMMM' '$index' }}
Рейтинг
21
Място на играча в рейтинга на играта с прогнози. За да се изчисли
рейтингът, към баланса се добавя сумата от неуредените залози.
ROI
20%
ROI (Return on Investment, Възвръщаемост на инвестицията) —
това е значението в проценти, което показва печалба или
загуба на всеки играч, като се вземе предвид сумата на
направените залози. Колкото повече направени залози
имате, толкова по-трудно е да имате високо ROI.
ROI = чиста печалба / сума на залози * 100.
Общият баланс
8655¢
Общият баланс — това е текущият баланс на потребителя,
към който се добавя сумата от неуредените залози.
Чиста печалба
6255¢
Чистата печалба — това е сумата от всички спечелени центове,
от която се изважда сумата от всички заложени центове.
Сума на залози
32115¢
Сумата на залози е общият брой
от всички заложени центове.
Неуред. центове
655¢
Неуредените центове – това е сумата от
всички заложени центове, върху които
още не е имало уреждане на залозите.
Неуред. залози
1
Неуредените залози — това е броят
на потребителските залози, които
засега още не са уредени.
Брой на залози
37
Общият брой от всички
потребителски залози.
18 спечелено
50%
0 върнато
0%
18 загубено
50%
Най-добрите резултати на играча
Открито първенство на Австралия. Жени
83%
Спечелено 5 залога от 6 .
Най-добър резултат за състезание — тук се показва процентът
от спечелените залози и състезанието, на което потребителят
успешно залагаше. Минимум 5 залога.
1–2
83%
Спечелено 10 залога от 12 .
Най-добър резултат за видове залози — тук се показва процентът
от спечелените залози и видовете залози, на които потребителят
много успешно залагаше. Минимум 5 залога.
График на последните залози
Задръжте върху графика, за да видите данните

Уредени залози за {{ 0 | momentGetMonthByIndex 'bg' 'MMMM' '.($month-1).' }}

Игра с прогнози
Сингъл
Колонка
Възможна печалба
{{ cp.error.text }}
+
Сигурни ли сте, че искате да изтриете този избор и да възстановите по-рано запазен талон от {{ cp.saved_coupon * 1000 | momentFormat data.settings.lang 'D[ ]MMMM' }} {{ cp.saved_coupon * 1000 | momentFormat data.settings.lang '[(]dddd[)]' }} ?
Сигурни ли сте, че искате да изтриете целия талон?